Factoring Hoeveel wilt u financieren?

Uw jaaromzet (excl. BTW)
Gemiddelde betaaltermijn
Kwaliteit debiteurenportefeuille
Kredietwaardigheid (eigen inschatting)


U krijgt direct de contactgegevens van onze specialist
Wij nemen z.s.m. contact met u op
U krijgt vrijblijvend advies

Contact & aanvraag

U kunt via onderstaande e-mail adres een aanvraag indienen, wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen! Of bel gerust naar onderstaand telefoonnummer.

Wat doen wij voor u?

Bij ontvangst van uw aanvraag:

 • Direct contact met u opnemen
 • Vrijblijvend mogelijkheden bespreken

Als u ons opdracht geeft:

 • Uw financieringsaanvraag maken
 • Uw financieringsaanvraag indienen
 • Trachten deze geaccepteerd te krijgen

Uw voordelen:

 • Maximale slagingskans
 • Optimale financieringscondities

FINANCE FINDER heeft de expertise en marktkracht om de optimale zakelijke financiering voor u te verzorgen.

+31 30 200 63 62Vergelijk factoring bij FINANCE FINDER

Bij FINANCE FINDER kunt u de tarieven en voorwaarden van DAS Factoring, CS Factoring, Invoice Finance, SVEA Finans, o2 Factoring en Voldaan vergelijken. Daarnaast hebben we mogelijkheden bij andere aanbieders. We kunnen wij u helpen om factoring voor uw onderneming bij de juiste aanbieder aan te vragen en optimaal in te regelen.

Een factoringmaatschappij zorgt voor directe uitbetaling van de facturen die u als onderneming uitstuurt. U hoeft niet te wachten tot uw klant betaald heeft maar krijgt binnen één werkdag het factuurbedrag op uw bedrijfsrekening gestort. Daarbij houdt de factoringmaatschappij een bedrag aan kredietvergoeding en/of factorloon in.

Er zijn 2 vormen van factoring:

 1. American style factoring

  Bij 'American style' factoring verkoopt u uw vorderingen / facturen aan de factoringmaatschappij. U krijgt elke factuur binnen één werkdag door de factoringmaatschappij betaald, met inhouding van een bepaald percentage aan kosten.


 2. Traditionele factoring

  Bij traditionele facturing financiert de factoringmaatschappij uw gehele debiteurensaldo tot aan een maximum van 80 à 90%. U krijgt 80- tot 90% van de door u uitgestuurde facturen binnen één werkdag betaald en als u dat wilt wordt debiteurenbeheer en incasso voor u verzorgd.

Voorwaarden factoring. Wat wordt beoordeeld?

 1. Hardheid facturen

  Er wordt beoordeeld wat de 'hardheid' van uw facturen is. Dat wil zeggen: mocht uw bedrijf ophouden te bestaan, is het dan voor de factoringmaatschapij mogelijk om probleemloos uw facturen te incasseren? Wanneer u bijvoorbeeld uw klanten factureert voor doorlopende serviceovereenkomsten of uw diensten deels vooruit factureert is het risico op wanbetaling voor de factoringmaatschappij groter.


 2. Spreiding debiteurenportefeuille

  Wat is de spreiding van uw debiteurenportefeuille? Een portfeuille met grotere spreiding (veel debiteuren) is doorgaans makelijker te financieren dan een portfeuille met maar een klein aantal jaarlijkse debiteuren. Bij een grotere spreiding is het beheer van de portefeuille vaak wel arbeidsintensiever.


 3. Kwaliteit debiteurenportefeuille

  Wat is de kwaliteit van uw openstaande debiteuren? Er wordt beoordeeld op het percentage verouderde debiteuren, de hoeveelheid creditnota’s, en welk deel van de debiteuren ook crediteur zijn bij uw onderneming.


 4. Juridische onderbouwing facturen

  Uw algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en facturen dienen aan bepaalde eisen te voldoen. Er morgen op juridisch gebied geen onvolkomenheden in uw administratieve processen zitten.


Wanneer is factoring een goede optie?

 1. Faciliteren groei onderneming

  Factoring is ideaal voor ondernemingen die snel groeien en behoefte aan liquiditeit hebben om dit te financieren. Banken verstrekken doorgaans minder krediet dan factoringmaatschappijen bereid zijn te doen.


 2. Doorstart

  Factoring is vaak geschikt voor het financieren van een doorstart van een onderneming.


 3. Management buy-out / buy-in

  Factoring is vaak geschikt voor het financieren van een management buy-out of management buy-in.