Rekening-courant krediet Hoeveel wilt u financieren?

Uw jaaromzet (excl. BTW)
Kredietlimiet   MINIMAAL € 75.000
Kredietwaardigheid (eigen inschatting)U krijgt direct de contactgegevens van onze specialist
Wij nemen z.s.m. contact met u op
U krijgt vrijblijvend advies

Contact & aanvraag

U kunt via onderstaande e-mail adres een aanvraag indienen, wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen! Of bel gerust naar onderstaand telefoonnummer.

Wat doen wij voor u?

Bij ontvangst van uw aanvraag:

 • Direct contact met u opnemen
 • Vrijblijvend mogelijkheden bespreken

Als u ons opdracht geeft:

 • Uw financieringsaanvraag maken
 • Uw financieringsaanvraag indienen
 • Trachten deze geaccepteerd te krijgen

Uw voordelen:

 • Maximale slagingskans
 • Optimale financieringscondities

FINANCE FINDER heeft de expertise en marktkracht om de optimale zakelijke financiering voor u te verzorgen.

+31 30 200 63 62Vergelijk zakelijk rekening-courant krediet bij FINANCE FINDER

Bij FINANCE FINDER kunt u de tarieven en voorwaarden van rekening-courant krediet van banken vergelijken. Daarnaast kunnen wij u verder helpen om het krediet voor uw onderneming zo aan te vragen dat de slagingskans het grootst is en de voorwaarden optimaal zijn.

Een rekening courant krediet is een vrij opneembaar bedrag op uw zakelijke bankrekening. De hoogte van het krediet wordt vastgelegd. Binnen de afgesproken limiet kunt u geld opnemen en bijstorten wanneer u dat wilt. U kunt het krediet gebruiken om inventaris, voorraden en debiteuren te financieren.

Kosten rekening-courant krediet

 • Rentekosten.

  U betaalt rentekosten over het deel van uw krediet dat u opneemt / gebruikt. Het rentepercentage is opgebouwd uit de volgende componenten: Het standaard Euribor rentetarief + een vastgestelde marktrente toeslag + een rentetoeslag voor uw onderneming / bedrijfstak. Het rentepercentage is afhankelijk van de omzet, winstgevendheid, solvabiliteit, kredietlimiet en het soort onderneming of bedrijfstak.

 • Bereidstellingsprovisie.

  Over het niet gebruikte deel van uw krediet betaalt u een bereidstellingsprovisie. De kapitaalverschaffer dient een liquiditeits- / kapitaalreserve te hoogte van uw volledige kredietlimiet aan te houden. Daarvoor betaalt u een vergoeding.


Waarop wordt uw financieringsaanvraag beoordeeld?
Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een zakelijke financiering wordt ingeschat of uw onderneming nu en in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. Er wordt gekeken naar:
 1. De investering die u gaat doen met uw financiering;

 2. Het vertrouwen dat uw onderneming en uzelf als ondernemer wekt;

 3. De ontwikkelingen in uw bedrijfstak en regio;

 4. De financiële prestaties van uw onderneming en de verwachtingen voor de toekomst;

 5. Bij een nieuw op te richten bedrijf: uw ondernemingsplan;

 6. De zekerheden / het onderpand. Als zekerheid wordt door de kapitaalverschaffer soms een onderpand gevraagd. Dit kunnen bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen of verkooporders zijn. In sommige gevallen worden aanvullende borgstellingen vanuit uw holding of privé gevraagd.